Projekt “Energetski i resursno učinkovita proizvodnja - GP KRK d.d.”

eu projekt

Kratki opis projekta:
Projekt "Energetski i resursno učinkovita proizvodnja" kroz svoje mjere izravno doprinosi tranziciji na energetski i resursno učinkovitu proizvodnju, održivosti poslovanja, zaštiti i očuvanju prirodnih resursa i povećanju tržišne konkurentnosti. Cilj je odgovoriti na zahtjeve tržišta, posebno u području energetske i resursne učinkovitosti, kako bi se ostvarila veća energetska neovisnost i poboljšala učinkovitost proizvodnih procesa.

Dodatno, kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, želimo aktivno utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, te očuvati postojeća i stvoriti nova radna mjesta i ojačati domaću i međunarodnu konkurentnost.

Predviđene mjere:
• Mjera 1: Izgradnja integrirane sunčane (fotonaponske) elektrane;
• Mjera 2: Zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava i njegovih komponenti u zgradama uslužnog i industrijskog sektora;
• Mjera 3: nabava električne sijačice.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
• Uštede u godišnjoj potrošnji primarne energije: 861,66 MWh/god;
• Ugrađeni dodatni operativni kapaciteti za energiju iz obnovljivih izvora: 515,95 MW;
• Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije: 515,95 MWh/god što predstavlja smanjenje od 17,10%;
• Količina smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje emisije CO2: 189,66 t/god;
• Udio primarne sirovine zamijenjene oporabljenim sirovinama (u ukupnom volumenu materijala/sirovine u proizvodnji): 20%.

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0192
Lokacija: Marinšćina, Klana
Ukupna vrijednost projekta: 2.122.559,15 €
Iznos sufinanciranja od strane EU: 585.368,22 €
Razdoblje provedbe projekta: 2.5.2023. – 2.11.2024.
Kontakt: gp-krk@gp-krk.hr, 051/654-400
Projekt financira Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost“

eu projekt znak Za više informacija posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/

*Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost GP Krk d.d.