KRK, S. RADIĆA 31
Tel: +385 (0)51 / 654 400
E-mail: gp-krk@gp-krk.hr
Fax: +385 (0)51 / 221-424
Montažna gradnja - Betonska galanterija (cijene)

       

                BETONSKI RUBNJACI

        

1.

Betonski cestovni rubnjak  15/25/100 cm

C 30/37

težina 90  kg / kom

isporuka na paleti  -  20  kom / paleti

35,00  kn / m'
        

2.

Betonski cestovni rubnjak  15/25/100 cm polukružni

C 30/37

težina 90  kg / kom

isporuka na paleti  -  12  kom/paleti

45,00  kn / m'
        

3.

Betonski cestovni rubnjak sa otvorom za odvodnju  15/25/100 cm

C 30/37

težina 85  kg / kom

isporuka na paleti  -  14  kom / paleti

35,00  kn / m'
        

4.

Betonski cestovni rubnjak 15/25 cm 1/2  (polovina)

isporuka na paleti  -  30  kom / paleti

30,00  kn / m'
        

5.

Betonski cestovni rubnjak 15/25 cm 1/3  (trećina)

isporuka na paleti  -  45  kom / paleti

30,00  kn / m'
        

6.

Betonski parkovni rubnjak  7/25/100  cm

C 30/37

težina 30  kg / kom

isporuka na paleti - 30 kom / paleti

17,00  kn / m'
        

7.

Prilazna rampa - srednji element

C 30/37

težina 125  kg / kom

za detaljni prikaz i dimenzije kliknite na sliku

70,00  kn / kom
        

8.

Prilazna rampa - rubni element

C 30/37

težina 150  kg / kom

za detaljni prikaz i dimenzije kliknite na sliku

61,00  kn / kom
        

9.

Betonski cestovni rigol   50/12,5/60 cm

C 25/30

težina 80  kg / kom

isporuka na paleti  -  24  kom / paleti

izrađuje se armiran
40,00  kn / kom
        

10.

Montažni  slivnik

C 25/30

broj, položaj i veličina otvora ulaza cijevi izrađuje se prema narudžbi

svjetli otvor 60x60 cm

deblljina stjenke  8 cm

visina do 2 m

960,00  kn / m'

svaki idući metar

+ 205,00 kn / m'

 

        

11.

12.

13.

Montažna  šahta  -  visine     1  m

Montažna  šahta  -  visine     2  m

Montažna  šahta  -  visine     3  m

C 25/30

broj, položaj i veličina otvora ulaza cijevi izrađuje se prema narudžbi

vanjske dimenzije 125 x 125 cm

debljina stjenki od 20-12 cm ovisno o visini

1.800,00  kn / kom

2.260,00  kn / kom

2.720,00  kn / kom

svaki idući metar

+ 460,00 kn / m'
        

14.

Betonska ploča šahte dim. 125/125/15 cm  sa  otvorom 60/60 cm za ljev. - željezni poklopac

400,00  kn / kom
        

15.

MZK - 1   200/150/180  cm

    težina  4.655   kg

    isporuka u elementima - 6  kom

    prijevoz kamion 8 t - 2 kom

5240,00  kn / kom
        

16.

MZK - 2   200/150/130  cm

težina  3.675   kg

isporuka u elementima - 6  kom

prijevoz  kamion 8 t - 2 kom
4980,00  kn / kom
        

17.

MZK - 3   140/ 80/102   cm

težina  1.355   kg

isporuka u elementima - 4  kom

prijevoz  kamion 8 t - 5 kom
1980,00  kn / kom
        

18.

MZK - 4   100/ 80/102   cm

težina  1.195   kg

isporuka u elementima - 4 kom

prijevoz  kamion  8 t - 6 kom
1680,00  kn / kom
        

19.

Omnia  ploče

za sva opterećennja do 15  KN / m2

za raspone do 800 cm

proizvodna širina  20 - 220  cm

proizvodna debljina 5 cm

težina  125 /  kg / m2

90,00  kn / m2

do raspona od 4 m

        

                Montažni objekti:

20.

Tipska montažna trafostanica „KRK“ KTS 24/630(1000)

dimenzije 210×414×300 cm

tipski projekt: rješenje Ministarstva zaštite okološa, prostornog uređenja i graditeljstva:

Klasa: UP/I-361-04/05-02/2,

Urbroj: 531-10-2-1-1-356-06-8 od 29. prosinca 2006.g.

PO PONUDI
        

21.

Montažna autobusna čekaonica

dimenzije 210×414×300 cm

oblik i veličina otvora prema potrebi

PO PONUDI
        

22.

Montažni sanitarni čvor

dimenzije 210×414×300 cm

oblik i veličina otvora prema potrebi

PO PONUDI
        

Na ponuđene cijene obračunava se PDV (25 %).

Za proizvode pod brojevima 1-6 odobrava se količinski rabat od 0,5% za svakih preuzetih 1000 komada ili m' maksimalno 5% u roku od 12 mjeseci.
0 - 1.000 m (kom) - 0%
1.000 - 2.000 m (kom) - 0,5%
2.000 - 3.000 m (kom) - 1,0 %
3.000 - 4.000 m (kom) - 1,5 %
4.000 - 5.000 m (kom) - 2,0 %
5.000 - 6.000 m (kom) - 2,5 %
6.000 - 7.000 m (kom) - 3,0 %
7.000 - 8.000 m (kom) - 3,5 %
8.000 - 9.000 m (kom) - 4,0 %
9.000 -10.000 m (kom) - 4,5 %
> 10.000 m (kom) - 5%

Date cijene vrijede za proizvode fco. utovareno u transportno sredstvo.

Katalog montažnih elemenata u pdf i dwg formatu.

       

Građevinsko poduzeće Krk