KRK, S. RADIĆA 31
Tel: +385 (0)51 / 654 400
E-mail: gp-krk@gp-krk.hr
Fax: +385 (0)51 / 221-424
Kamere s gradilišta
       

Kulturno turistički centar Opatija

 
        

Građevinsko poduzeće Krk